Doba trvání: 1. 6. 2020 – 31. 12. 2020

 

AKTUÁLNÍ SITUACE V ZEMI

Globální pandemie COVID-19 ovlivnila životy lidí po celém světě. Ne všichni však mají k dispozici adekvátní prostředky v boji proti šíření viru ve svých komunitách. V Bosně a Hercegovině aktuální krize odhalila existující  nerovnosti, které prohlubují  další komplexní společenské problémy. Země, která se již přes 25 let vyrovnává se společenskými a ekonomickými dopady válečných konfliktů 90. let, nyní čelí další velké výzvě. V extrémně tíživé situaci se pak nacházejí zejména vyloučené skupiny obyvatel.

Kvůli přísným preventivním opatřením (jako je například zákaz vycházení) přišla spousta lidí o již tak nízký příjem. Pokud se těmto zranitelným lidem nedostane rychlé pomoci, hrozí další zvyšování nezaměstnanosti a s tím spojená rizika (chudoba, drogová závislost, domácí násilí, další odliv mladých lidí z venkova apod.). Špatný přístup ke zdravotnictví v diskriminovaných lokalitách se v důsledku pandemie COVID-19 ještě zhoršil. Menší zdravotnická zařízení v odlehlých oblastech pak bojují s nedostatkem ochranných pomůcek a dezinfekčního materiálu.

 

JAK POMÁHÁME:

Za podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky aktivně pomáháme potlačovat šíření koronaviru a snižovat negativní ekonomické dopady pandemie v těch nejzranitelnějších komunitách Bosny a Hercegoviny. Projekt navazuje na existující a dobře fungující struktury projektů podpořených Českou republikou a zapojuje tak zavedené občanské nevládní organizace do informování komunit a distribuce hygienických balíčků. Součástí projektu je také zajištění inovativního ochranného materiálu a desinfekčních prostředků z ČR do nemocnic a zdravotnických zařízení.

Zapojení místních obyvatel (pracovníků neziskových organizací, zdravotníků, místní samosprávy, aj.) je absolutně stěžejní pro udržitelnost projektu a dlouhodobý pozitivní dopad.

 

PŘÍKLADY KONKRÉTNÍ POMOCI V ČÍSLECH:

Mimo jiné zajistíme:

  • 10 000 ochranných roušek a 950 inovativních respirátorů FFP3 pro lékaře a zdravotnický personál
  • 1 000 hygienických balíčků pro zranitelné lidi
  • 9 přístrojů na desinfekci větších prostor (nemocničních čekáren, ordinací aj.) pro 9 zdravotnických zařízení v BaH.