Skip to main content

KDE A PROČ POMÁHAME

Přestože je aktuální situace v Nigeru velmi složitá, organizaci CARE se v místě daří dál pomáhat. Víc než 700 tisíc lidí bylo v roce 2022 násilně vyhnáno ze svých domovů. Téměř 377 tisíc z nich byly vnitřně vysídlené osoby. Zároveň – Niger je jednou ze zemí v oblasti Sahelu, která je velmi znatelně ovlivněna dopady klimatické změny, jako jsou například extrémní sucha či povodně. Riziková je především takzvaná “lean season“, tedy období zhruba od června do září, které s sebou přináší velké deště, jež komplikují úrodu. Lidé tak nemůžou pěstovat vlastní plodiny a kvůli předchozím sezónám jim dochází minulé zásoby. Projekt CARE Česká republika se soustředí na komunitu v Tillia, kam v loňském roce mířily vysídlené osoby z Mali. Situace je tam kritická především pro ženy a dívky, které zažívají násilí a čelí fyzickému i psychickému obtěžování. Vymanit se z toho je pro ně o to složitější, že se od nich očekává zajištění domácností a potřeb jejich členů.

CÍLE PROJEKTU

Jedním z cílů projektu je zajištění potravinové bezpečnosti. V roce 2022 bylo v Nigeru ohrožených hladem více než 3.3 milionu lidí. Je to dvakrát tolik než rok předtím. Domácnosti měly nejen nedostatek jídla, problém byl i s pitnou vodou a kvůli její nekvalitě se začaly šířit nemoci. Situaci zhoršovalo i šíření malárie. Část projektu se soustředí na eliminaci násilí na základě pohlaví, které postihuje jak vysídlené osoby, tak hostitelské rodiny. Cílem je osvěta a  školení zprostředkovaná osobami ve vedoucích a řídících pozicích. CARE Česká republika se v místě zaměřuje rovněž na podporu žen a mladých lidí v jejich ekonomických aktivitách. Snahou je posílit jejich schopnost zajištění živobytí pro dobu, kdy projekt skončí tak, aby pomoc byla dlouhodobá.

PŘÍKLADY KONKRÉTNÍ POMOCI

  • Cílovou skupinou jsou vysídlené osoby a jejich hostitelské rodiny v oblasti Tillia. Důraz klademe na zranitelné skupiny včetně žen, dětí, lidí s postižením a seniorů. Speciální pozornost získávají ženy a mladí lidé, aby se podařilo eliminovat násilí podmíněné pohlavím. Pomoc 2.450 lidem, z nichž 35 procent je vysídleno
  • Vytvoření 10 skupin tzv. Spořící kooperativy pro ženy a mladé lidi
  • Pomoc 500 ženám v plodném věku
  • Vyškolení 95 členů komunity z řad vedoucích a rozhodujících pozic
  • Zajištění balíčků, které ženám a dívkám zajistí důstojnost (šátky, spodní prádlo, mýdlo, boty a hygienické pomůcky)

Manažerem projektu je Benoit Wyn: benoit.wyn@care.cz.

Ženám a dívkám nyní můžete pomoci i Vy! 

Chci pomoci