Skip to main content

KDE A PROČ POMÁHAME

Klimatické změny v Zambii znamenají extrémní vedra, která znemožňují úrodu, nebo ničivé povodně, které berou domovy. Důsledkem je hlad a šíření nemocí, například cholery. V ohrožení je víc než 1,5 milionu lidí, polovinu trpících tvoří děti.

CÍLE PROJEKTU

Projekt v Zambii má za úkol posílit zasaženou část populace a přispět k vytvoření takových podmínek, ve kterých se bude dařit čelit extrémnímu počasí. Ve třech vybraných oblastech (Choma, Kalomo a Monze) zajišťujeme přístup k základní zdravotní péči, potravinovou bezpečnost a dostatečnou výživu, vodu a sanitaci.

PŘÍKLADY KONKRÉTNÍ POMOCI

Pomoc je zaměřena na 13.380 lidí, cílí především na zranitelné osoby zasažené suchem a povodněmi. Důraz je kladen taky na ochranu proti sexuálnímu násilí, které ohrožuje především vysídlené osoby, které musely kvůli dopadům klimatických změn opustit své domovy. Cílovou skupinou jsou také místní vedoucí a řídící pozice, a to včetně zdravotníků a poskytovatelů zdravotní péče.

  • 2.250 lidem umožníme přístup k bezpečné vodě z rehabilitovaných vrtů
  • 3000 osobám bude mít přístup k bezpečné vodě díky nově vybudovaným vodním systémům
  • 2.250 lidí dostane poukázky na nákup jídla a výživových doplňků
  • 2.250 osob dostane poukázky na opravu nebo pronájem rodinných přístřešků
  • 8.100 členům komunity bude poskytnuto školení k prevenci infekcí, ke správné hygieně a sanitaci i k prevenci násilí na základě pohlaví

Manažerem projektu je Benoit Wyn benoit.wyn@care.cz

Připojte se k nám a zajistěte nezávadnou čistou vodu, potraviny a zdravotní péči katastrofou zasaženým lidem v Zambii.

Chci pomoci nyní