Skip to main content

Každý rok je provdáno více než 12 milionů dívek mladších osmnácti let. V nejméně rozvinutých zemích světa, jako je například Bangladéš, se pak před osmnáctými narozeninami vdává až 40 % dívek.

 

ANANNYA SNILA O TOM, ŽE Z NÍ BUDE FOTBALISTKA

Anannya by si nedovolila aspirovat na to, že bude hrát fotbal profesionálně. Chtěla si jen čas od času zakopat s kamarádkami před domem.

Ale to nebylo možné. Jak sama říká, pro dívku z Pirgacha, rurální oblasti na severu Bangladéše, bylo nemyslitelné účastnit se jakýchkoliv her venku. Hluboce zakořeněné kulturní normy a náboženské přesvědčení o tom, co dívky mohou a nemohou, utvářely životy mladých lidí vyrůstajících v Pirgacha po celé generace. Tyto normy zpravidla vedou dívky ve věku Anannyi k nuceným sňatkům, na kterých se dohodnou rodiny nebo vnější strany, a to bez ohledu na názor těch, kterých se to týká nejvíce.

Jižní Asie se nachází na vrcholu smutného světového žebříčku v počtu dětských sňatků, téměř každá druhá dívka je provdána před osmnáctými narozeninami.

CARE od roku 2013 systematicky pracuje na zlepšení situace v nejkritičtějších oblastech světa, včetně Bangladéše. Pracovníci CARE jsou v kontaktu s celými komunitami i dětmi již od útlého věku. Snaží se změnit kulturní normy a pomáhají rodinám najít alternativní cesty pro zajištění budoucnosti mladých dívek.

V oblasti Pirgacha pořádá CARE setkání rodičů a ukazuje jim, jak dětem vytvořit bezpečné a rovnocenné prostředí, ve kterém si i dívky mohou hrát a jít za svým snem.

“Od té doby, co se u nás ve vesnici setkání pořádají, se věci mění k lepšímu,” vypráví Annanya. “Teď už můžeme hrát fotbal, kriket i baseball. Rodiče se ptají na náš názor, je pro ně důležitý,” dodává.

 

SUMAYIA SNILA O STUDIU NA VYSOKÉ ŠKOLE

V kontextu zažitých kulturních tradic místních komunit však vypadaly Sumaiyny sny bláhově a nereálně. Narodila se jako první z pěti dětí. Jejím posláním bylo zůstat rodině na blízku, brzy se vdát a zajistit tak jistoty a finanční podporu pro své příbuzné. “To poslední, na co by někdo bral ohled, byly moje sny a aspirace,” vzpomíná Sumaiya.

Dle mezinárodních úmluv je dětský sňatek výslovným porušením základních lidských práv. CARE vidí největší problém v genderové nerovnosti v kritických oblastech. Proto organizace soustavně pracuje na zvýšení individuálních dovedností a budování sebevědomí dívek. Do debat zapojuje i muže a chlapce. Ukazuje jim, jak se stát svým sestrám a kamarádkám oporou a jak bránit jejich práva.

Pro Sumaiyu proces znamenal spoustu nekonečných debat o důležitosti vzdělání. Nakonec však byla přijata na Begum Rokeya College v Rangpur City, a to za plné podpory celé své rodiny.

“Otec mi nedávno řekl, že mě vnímá jako silnou a sebevědomou ženu a udělá všechno proto, abych mohla dostudovat. Ví totiž, že mu podporu jednou vrátím a že mě čeká skvělá budoucnost. Moc mě to dojalo,” vypráví Sumaiya se slzami v očích.

CARE dlouhodobě pomáhá dívkám na cestě za lepší budoucností v Nepálu, Bangladéši, Mali a Nigeru. Pracuje s celými komunitami i dětmi již od útlého věku a bojuje za pozitivní změnu i možnost svobodného rozhodování pro všechny dívky bez rozdílu.

Pomoci nyní můžete i vy. Připojte se k nám a zajistěte bezpečné dětství i budoucnost ohroženým holčičkám.

CHCI POMOCI