Skip to main content

Praha, 22. března 2024

Letošním tématem Světového dne vody je „Voda pro mír“.

Po celém světě a také lokalitách, kde působíme, vytváří nejistota přístupu k čisté vodě napětí mezi lidmi, které zhoršuje životní podmínky a ohrožuje zdraví ekosystémů. Tato nejistota je nejvíce zapříčiněna klimatickými změnami, konflikty a lidskými zásahy do přírody.  Do roku 2030 bude více než polovina světové populace muset žít s nedostatkem vody (UN Water) a odhaduje se, že 700 milionů lidí může být vysídleno kvůli extrémní nejistotě zásobování vodou ve svých lokalitách (UNICEF).

 

Ano, nedostatek vody je příčinou vzniku konfliktů, ale voda také může být prostředkem k dosažení míru. V průběhu historie byla voda mnohem častěji katalyzátorem spolupráce a nastolování míru než hnací silou konfliktů (A. Wolf, 2023).  Pro CARE je podpora zabezpečení vody – a zajištění toho, aby komunity měly schopnosti zajistit udržitelný přístup k dostatečnému množství bezpečné vody pro obživu, zdraví, blahobyt, hospodářský rozvoj a regenerační ekosystémy – základem podpory míru a jádrem naší práce.

Letos jsme hrdí na to, že můžeme udělit výroční cenu CARE za systém WASH týmu Hamzari WASH v Nigeru! Již téměř šest let stojí skupina žen u vodního čerpadla.

Tento úžasný tým – vzniklý ve spolupráci CARE a WaterAid – posílil kapacity vládních a soukromých provozovatelů v obcích a předvedl nové modely partnerství, které pomohly zlepšit přístup k vodě pro více než 70 000 lidí, rozšířit přístup k základním hygienickým zařízením pro 22 000 lidí a ochránit vodní plochy, které zajišťují vodu v množství, kvalitě a na věčné časy ve 3 obcích. Obec Hamzari je financována agenturou USAID v rámci aktivity Resilience Food Security Activity (RFSA) a tyto úspěchy ukazují obrovskou příležitost pro víceodvětvové investice, jako jsou RFSA, integrovat WASH a řízení vodních zdrojů a propojit zabezpečení vody, potravinovou bezpečnost, zdroje obživy a odolnost pro trvalou stabilitu. Je to poprvé, co program RFSA získal naši cenu WASH Systems Award!

Gratulujeme týmu Hamzari WASH! O jejich práci si můžete přečíst více v našem stručném přehledu ocenění Annual-WASH-Systems-Award_2024 (pouze v angličtině).

Našim týmům CARE a partnerům po celém světě, kteří pracují v oblasti zabezpečení vody, sanitace a hygieny – děkujeme za důležitou práci, kterou dělají! Jejich práce je zásadní pro ochranu zdraví, živobytí, důstojnosti, pohody a bezpečnosti všech lidí a je základem pro podporu míru.

Šťastný Světový den vody všem!

*Water, sanitation and hygiene (WASH) – program Voda, sanitace, hygiena

Přispějte k přístupu k čisté vodě nákupem na našem e-shopu: