Skip to main content

KDE A PROČ POMÁHÁME

Jemen dál sužuje největší humanitární krize na světě. Pomoc potřebuje víc než 21.5 milionu lidí, z toho 24 procent tvoří ženy, 15 procent děti a 15 procent lidé s postižením. Problémem je nejen nedostatek jídla a výživy, ale taky vody, bezpečí a zdravotní péče. Politická situace buď omezila nebo zcela ochromila velkou část infrastruktury. Země je závislá na dodávce vody, vodních zdrojů navíc neustále ubývá. Bez přístupu k vodě a sanitaci je víc než 15.4 milionu lidí – z toho 8.7 milionu potřebuje pomoc akutně. Nedostatek čisté a pitné vody vede k tomu, že lidem nezbývá než využívat škodlivých vodních zdrojů. Tím se vystavují riziku šíření nemocí.

Situaci komplikují i každoroční záplavy. K těm se přidává i riziko šíření cholery, která zasahuje převážně zranitelnou část populace – zejména pak oblasti, kde je vysoká koncentrace vnitřně vysídlených osob.

CÍLE PROJEKTU

CARE Česká republika v Jemenu působí v okrese Al Qanawis, guvernorátu Hodeidah, kde díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí naplňujeme projekt WASH (voda, sanitace a hygiena). Cílem je v okrese Al-Hodeidah usnadnit přístup k pitné vodě, sanitaci a hygieně. Organizace ve třech vybraných oblastech zajišťuje vybudování strategických vodních zařízení. Dále v místě budujeme i řádné osvětlení, díky kterému jsou ženy a dívky, které v místech zajišťují vodu, v bezpečí. Součástí vodovodních systémů jsou i solární technologie, díky kterým bude pomoc efektivní a dlouhodobá.

KOMU POMÁHÁME

Cílovou skupinou jsou zranitelní vnitřně vysídlení lidé a jejich hostitelské rodiny. Zvláštní důraz pak klademe na domácnosti, které jsou vedené ženami, na osoby se zdravotním postižením, na rodiny s podvyživenými členy, velkým počtem dětí bez stabilních finančních příjmů nebo na rodiny s vysokým výskytem nemocí kvůli špatné vodě. Naším cílem je pomoct extrémně chudým a zranitelným rodinám i obyvatelstvu, které zasáhly přírodní katastrofy. Speciální pomoc pak potřebují ženy a dívky, které čelí rizikům spojeným s násilím na základě pohlaví. Navíc – v Jemenu často mají na starost dodávku vody. Kvůli tomu, jak složitý úkol to v tamních podmínkách je, nemůžou dívky chodit do škol a ženy nemají čas a kapacitu na to, aby rozvíjely ekonomické aktivity. V projektu se v CARE Česká republika zaměřujeme na to, aby to bylo pro ženy a dívky bezpečnější a snazší.

PŘÍKLADY KONKRÉTNÍ POMOCI

  • Školení 800 členů komunity ke správné hygieně, sanitaci, prevenci nemocí a tématům spojeným s výživou
  • 10 dobrovolníků z místní komunity, kteří se budou věnovat osvětě v oblasti hygieny, rovnosti pohlaví a ochrany
  • Zajištění vodních zdrojů: alespoň 15 litrů vody/osobu/den, a to v maximální vzdálenosti 500 metrů mezi domácností a odběrným místem
  • Náhrada generátorů solárním napájením a ponornými čerpadly; budování koryt a napáječek

Manažerkou projektu je Barbora Kindlová: barbora.kindlova@care.cz.

CARE dlouhodobě pomáhá ve 14 jemenských provinciích. Přidejte se, prosím, i Vy.

Chci pomoci nyní