Skip to main content

Věděli jste, že na celosvětové úrovni patří ženy k vůbec nejčastějším obětem klimatických změn? Tato realita je dosud málo známá, nicméně dnes ji není možné ignorovat. Prostřednictvím těchto 3 klíčových čísel se dozvíte více. 

O 84,2 milionu více   

Klimatické změny mají přímý dopad na produkci potravin. Sucho, záplay a nenadálé teplotní výkyvy jsou výsledkem těchto změn. Pokud rodina trpí nedostatkem jídla, jsou to většinou ženy, které se snaží svůj díl přenechat ostatním členům rodiny. Na celém světě trpí hladem o 84,2 milionu žen více n mužů (1). 

200 milionů hodin   

Kdo stále zastává většinu domácích prací? Ženy a dívky. V mnoha částech světa je nedílnou součástí těchto povinností chození pro vodu. Změny klimatu přináší stále větší a větší nedostatek vody. V konečném důsledku stráví ženy a dívky každý den celkem 200 milionů hodin chozením pro vodu (2). Tyto několikahodinové cesty o samotě představují riziko napadení a násilí ze strany mužů. Tento čas by však mnohem raději strávily ve škole školy nebo v zaměstnání. 

35%   

Věděli jste, že na Konferenci OSN o změně klimatu (COP) v roce 2022 tvořily ženy pouze 35 % vyjednávacích týmů (3)? Ženy, jež jsou mezi prvními oběťmi změny klimatu, jsou často vyloučeny z rozhodování v rámci těchto témat.    

Vzhledem k těmto omezeným možnostem je pro ženy obtížné přijmout efektivní strategie pro přípravu na změnu klimatu, přizpůsobení se jí a reagovat na ni. Je vůbec na místě, aby většina rozhodovacích pravomocí zůstala v rukou mužů v zemích Severu, zatímco ženy na Jihu za to platí vysokou cenu? V roce 2023 bude na (COP) pouze 15 % žen (4). 

Podpořte aktuální projekt CARE Česká republika v suchem sužované Zambii.

POMOHU ŽENÁM V ZAMBII

Ženy nejsou jen oběťmi změny klimatu, ale také hybatelkami změn. Seznamte se s jejich zkušenostmi v oblasti klimatu v Ekvádoru, na Filipínách a ve Vietnamu.