Skip to main content

Bosna a Hercegovina, 15. 12. 2023

Odstartoval projekt, který přinese nové pracovní příležitosti a zlepší život sociálně slabým skupinám obyvatel Bosny a Hercegoviny

Česká rozvojová agentura, CARE a okres Brčko podepsaly klíčovou spolupráci.

Podpisem Memoranda o spolupráci mezi místní samosprávou, Českou rozvojovou agenturou a CARE ČR byl oficiálně zahájen projekt Inkluzivní socio-ekonomická iniciativa Brčko distrikt. Cílem projektu s celkovým rozpočtem téměř 34 milionů korun je v následujících třech letech posílit sociální inkluzi marginalizovaných obyvatel a vytvořit udržitelné pracovní příležitosti v okresu Brčko. Jde o největší grant na pomoc marginalizovaným občanům, jaký tato oblast BaH získala.

„Vláda dělá vše pro to, aby upravila zákony a zlepšila demokratizaci, dodržování lidských práv a inkluzi, a aby instituce, které podepsaly Memorandum, byly skutečně partnery na cestě k dosažení těchto cílů, komentoval potvrzení spolupráce starosta okresu Brčko, Ph.D. Zijad Nišić. Poukázal na to, že dochází ke změnám zákona o rehabilitaci zdravotně a mentálně postižených osob tak, aby byl kompatibilní s touto důležitou inciativou.

Projekt je financovaný Českou rozvojovou agenturou v rámci rozvojové spolupráce mezi ČR a Bosnou a Hercegovinou. Je realizován neziskovou oragnizací CARE a Útvarem pro realizaci projektů financovaných z mezinárodních fondů při Rozvojovém a záručním fondu okresu Brčko.

Bosna a Hercegovina je jednou ze šesti zemí, kde se za podpory České republiky realizují rozvojové projekty. „Je to první projekt se zaměřením na marginalizované a opomíjené, který v okresu realizujeme. Jsem velmi rád, že těžištěm spolupráce je podpora právě této kategorie obyvatel. Jde o téma, kterému věnujeme mimořádnou pozornost a disponujeme v této oblasti rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi,“ říká konzul a vedoucí odboru rozvojové spolupráce Velvyslanectví ČR v Bosně a Hercegovině Štěpán Šantrůček.

Katarina Klamková, ředitelka CARE ČR zase zdůrazňuje, že kromě finančních zdrojů ČR je tento projekt spolufinancován také individuálními dary českých občanů. „Je to důkaz, že jsme motivováni k výměně zkušeností s občany Bosny a Hercegoviny a podpoře socioekonomického rozvoje. Naše země spojuje dlouhá historie a slovanský jazyk,“

„Socioekonomická analýza ukazuje, že míra nezaměstnanosti v okresu oproti roku 2018 vzrostla, zejména v případě žen. To znamená, že bychom měli věnovat mimořádnou pozornost nejen marginalizovaným skupinám, ale i zaměstnávání žen a poskytování služeb, které jim pomohou,“ popisuje východiska a potřeby projektu ředitelka CARE International Balkans Sumka Bučan. 

Ambicí projektu je taky prostřednictvím Centra podpory a služeb dosažení udržitelných výsledků, vytvoření příležitosti pro inovátory, sociální podniky, mladé lidi a marginalizované skupiny tak, aby našli své místo na trhu práce.