Skip to main content

27. června 2024 – Desítky milionů Súdánců po celé zemi trpí následky více než 14 měsíců trvajícího ozbrojeného konfliktu. Vedle bezprecedentního vysídlování čelí Súdán historické úrovni hladomoru a válce proti ženám a dívkám, kde je sexuální násilí používáno jako válečná zbraň, uvádí OSN.

„Příběhy, které slýchám od svých kolegů a partnerů CARE podporujících hladovějící lidi po celém Súdánu – zejména ženy a dívky – jsou naprosto srdcervoucí,“ řekl Abdirahman Ali, ředitel CARE pro Súdán.

„Mluví o lidech, kteří jsou nuceni jíst listí a hlínu, aby přežili; o lidech, kteří uvízli v El Fashiru a nemají se čím nasytit, protože potravinové suroviny byly zničeny, humanitární pomoc byla zablokována a ceny prudce vzrostly. Mladé ženy vysídlené v důsledku bojů navíc čelí brutálním útokům během vyčerpávající cesty za bezpečím.“

Kvůli špatné bezpečnostní situaci, problémům s přístupem a nedostatku prostředků nejsou humanitární pracovníci schopni zajistit dodávky tolik potřebných potravin a dalších základních potřeb.

Dr. Hawa, pracující ve zdravotnickém středisku podporovaném CARE ve východním Dárfúru, kam před násilím v El Fashiru uprchly desítky tisíc lidí, popisuje, jak je hluboce znepokojující být svědkem toho, jak každý den přichází tolik podvyživených dětí a nezletilých bez doprovodu.

V důsledku eskalujícího násilí, které se rozšířilo do většiny z 18 súdánských států, a následného vysídlení a ekonomických otřesů přežívá více než polovina obyvatel (25,6 milionu lidí) na velmi omezené stravě. Z toho 8,5 milionu lidí trpí extrémním nedostatkem potravin a 755 000 lidí čelí téměř úplnému nedostatku potravin. Rozsah této nouzové situace činí z ní největší současnou potravinovou krizi na světě a pravděpodobně nejzávažnější za poslední desetiletí. Situaci ještě více zhoršuje období od dubna do září, kdy je zemědělská produkce v Súdánu tradičně nízká.

CARE vyzývá k okamžitému příměří a neomezenému přístupu humanitární pomoci, aby bylo možné poskytnout nezbytnou pomoc. Tato pomoc musí obsahovat léčbu podvýživy s ohledem na věk a pohlaví, peněžní pomoc, potraviny, podporu zdrojů obživy, jakož i zdravotní péči – včetně sexuálního a reprodukčního zdraví a služeb v oblasti genderově podmíněného násilí.

CARE také vyzývá mezinárodní společenství, aby urychleně přistoupilo k plnému financování plánu humanitární pomoci Súdánu, který je pro rok 2024 financován pouze ze 17,3 %.

Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak se dostat k nejohroženějším jedincům – zejména ženám a dívkám, které čelí jedinečným a smrtelným rizikům – je umožnit místním organizacím vedeným ženami (WLO) rozšířit svou činnost. To znamená financovat tyto organizace a podporovat jejich plnou, rovnoprávnou a smysluplnou účast v humanitárních koordinačních strukturách na všech úrovních reakce.

Svět nesmí odvracet zrak od tohoto neúnosného utrpení. Je čas jednat.

*Jméno změněno z důvodu ochrany identity.

Chci pomoci lidem v Súdánu

Poznámka pro redaktory:

CARE působí v Súdánu od roku 1979 a realizuje humanitární a rozvojové programy zaměřené na posílení postavení žen a dívek, genderovou spravedlnost, humanitární akce a odolnost.

CARE podporuje více než 83 zdravotnických zařízení v šesti súdánských státech, kde poskytuje životně důležité zdravotní a výživové služby.

Život zachraňující pomoc CARE pokračují v:

Východním Dárfúru – zásobování uprchlíků a hostitelské komunity vodou a zdravotnické služby.

Gedarefu – poskytování vody pro uprchlíky, vnitřně vysídlené osoby a hostitelskou komunitu a zdravotnické služby

Al Geziře – poskytování vody pro vnitřně vysídlené osoby a hostitelskou komunitu.

Jižním Kordofánu – podpora posílení postavení žen prostřednictvím ekonomických aktivit a aktivit zaměřených na zajištění obživy

Jižním Dárfúru – poskytování WASH, zajištění zdrojů obživy a posílení postavení komunity

Chartúmu – poskytování MPCA nejvíce postiženému obyvatelstvu v komunitách Jebel Awily, Mayo a Kalari.

V případě dotazů pro média kontaktujte prosím:

David Mutua, regionální poradce CARE pro komunikaci ve střední a jižní Africe: david.mutua@care.org