Hodnota změn

V rámci naší činnosti v oblasti ekonomického rozvoje hovoříme o hodnotových řetězcích – ale co vlastně představují a proč jsou tak důležité?

Hodnotový řetězec je celá škála činností, od výroby přes uvádění na trh až po distribuci. Tyto řetězce jsou nutné k tomu, aby se výrobek dostal až k spotřebiteli.

CARE podporuje změny v hodnotových řetězcích, které vyvolávají pozitivní a trvalý dopad na velký počet domácností z hlediska jejich příjmů, zaměstnanosti, vztahů s energetickými společnostmi a přístupu k produktům a službám, které dávají chudým lidem možnost lepšího života.

Pomáháme lidem z celého světa získat přístup na trh

Ať už jdete do práce a vyděláváte peníze nebo jste podnikatel provozující vlastní podnikání, pracujete, abyste vydělávali na živobytí a spoléháte se na trh, pokud jde o přístup ke zboží a službám, které potřebujete pro podporu své rodiny.

Chudí lidé po celém světě se neliší. Existují stovky milionů chudých žen – drobných farmářek, které se každý den snaží opatřit jídlo na stůl. CARE s těmito komunitami pracuje již desítky let a chápe, že potřebují odborná školení a budování kapacit.

Chudí na venkově potřebují přístup k prostředkům ke zvýšení své zemědělské produkce. Dále potřebují přístup k zákazníkům, aby mohli prodávat své plodiny za spravedlivé ceny. A potřebují také přístup k produktům a službám, jako je zdravotní péčevzdělávání  s cílem poskytnout svým rodinám životní standard, který si zaslouží.

CARE pomáhá zlepšovat dovednosti chudých zemědělců, ale také vytvářet inkluzivnější trhy a posilovat vazby mezi chudými občany a podnikatelským prostředím, které tito občané potřebují, aby zlepšili svůj život a unikli chudobě.

Podpora zemědělců

Ženy a změny klimatu

Aktuálně

etiopie-vodaEtiopieHumanitární pomocZměny klimatu
1 prosince, 2020

Český humanitární projekt pomáhá obnovovat vodní zdroje v Etiopii

Renovují studny, staví latríny, školí odborný technický personál. Humanitární organizace…
Humanitární pomoc
4 listopadu, 2020

Válka, hlad, koronavirus: tři smrtelné hrozby v Jemenu

"Nenacházím slova, která by vystihla můj smutek. Ztratila jsem svého…
Humanitární pomoc
3 listopadu, 2020

Trpící Jemen. Když válka a koronavirus vyústí v tragický hladomor.

Již před ničivou válkou byl Jemen jednou z nejchudších zemí světa. Mnoho místních nemělo dostatek…
O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
Slezská 2033/11
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 90 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: