Skip to main content

Dříve do Etiopie přicházely živelní pohromy jednou za dvacet let. Nyní se v zemi vlivem klimatické krize opakují téměř každý rok. Organizace CARE proto již tři roky spolupracuje s místními komunitami a posiluje jejich připravenost na klimatické změny.

Pro velkou část Etiopanů v oblasti Borana Zone je hlavním zdrojem obživy pastevectví. V posledních letech se ale potýkají se stále delšími obdobími sucha a ničivějšími přívalovými dešti. Nestálost počasí vede k rapidnímu nárůstu chudoby a nedostatku potravin, což nejvíce postihuje ženy a děti.

Organizace CARE Česká republika pomáhá od roku 2018 budovat informační systém, díky kterému mohou obyvatelé Borana Zone předvídat výkyvy počasí, identifikovat rizika a včas zjistit, kde budou kvalitní pastviny a kam hnát stáda.

„Pastevci tradičně předpovídají počasí z hvězd nebo chování zvířat. Mají důvěru okolí a také určité know-how. My tyto pastevce propojujeme s meteorology z měst. Společně pak pracují na systému, který využívá moderní i tradiční metody pro předpověď počasí. Projekt má sílu v tom, že respektujeme hodnotu místních zvyků a nenásilným způsobem je propojujeme s moderním měřením,“ říká Lenka Pešková, vedoucí programu CARE.

etiopie-borana

© Glenn Shaw/CARE

Díky projektu tak vznikl systém, do něhož jsou zapojení obyvatelé napříč celou komunitou – vědečtí experti, zástupci vlády i samotní pastevci. Metoda, která je úspěšně aplikována v Borana Zone, také slouží jako vzor, který chce organizace CARE ve spolupráci s místní vládou rozšířit i do dalších oblastí.

„Společně se snažíme investovat do prevence. Přírodním katastrofám se bohužel nevyhneme, ale můžeme na ně být připraveni a posílit odolnost komunit.  Zvýšíme tak kvalitu života místních obyvatel a zajistíme finanční efektivitu projektu. Pokud budeme schopni krizovým situacím předcházet, ušetříme náklady potřebné k jejich následnému zažehnání. “ dodává Lenka Pešková.

Projekt vznikl za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky a dárců CARE Česká republika.

Podpořte prosím organizaci CARE a přidejte se k těm, kterým se již podařilo změnit svět k lepšímu.  

CHCI POMOCI