Skip to main content

Od roku 1880 stoupla dle NASA průměrná teplota na zemi o 2 stupně celsia. Posledních 20 let pak NASA označuje za nejteplejší za celou historii měření. O tom, že jako společnost 21. století čelíme globálnímu oteplování, které má za následky nezvyklé změny počasí i změny prostředí naší planety, není pochyb. Jak ale vlastně klimatické změny ovlivňují životy lidí po celém světě? A s čím se potýkají ti z nás, jejichž živobytí je přímo závislé na chování přírody?

zambie-zeny

Zambie – země, kde počasí určuje, zda se lidé dožijí nového roku

Zambie i další státy jižní Afriky čelí každoročně mnoha přírodním katastrofám způsobeným dlouhodobými klimatickými změnami. Zemi sužují povodně a extrémní sucha, úrodu místních zemědělců napadají škůdci, hospodářská zvířata hynou na nemoci.

Pravidelný cyklus počasí, který v zemi Zambii fungoval po staletí, poslední roky mění své chování. V období sucha sužují Zambii povodně, v období dešťů přicházejí extrémní sucha. Ze života Zambijců se vytratily jistoty a jejich budoucnost je nepředvídatelná.

Představme si, že před Vánoci čekáme nedočkavě na první sníh a ten nepřichází, že na jaře čekáme na první paprsky slunce a teplý vzduch, ale vše je jinak. A teď si představme, že bez těch prvních sněhových vloček či jarních paprsků nebudeme schopni uživit svou rodinu.

zambie-infografika-pred

Obyvatelé Zambie se totiž živí převážně zemědělstvím a pastevectvím. K tomu potřebují úrodné pole a pastviny s dostatkem potravy pro dobytek. Vlivem klimatických změn se však oblasti, které byly dříve plné života a zeleně, změnily ve vyprahlou pustinu. 90 % Zambijců tak nyní bojuje s výrazným úbytkem úrody.

Nestabilní chování přírody vyvolává v komunitách nejistotu. Zkušenosti, které si Zambijci předávali z generace na generaci po celá staletí, najednou ztrácí význam. Humanitární krize v zemi se prohlubuje. Lidí, kteří nemají co jíst, přibývá každý den.

V Zambii má v současné chvíli 17,4 milionu obyvatel. Dle WFP trpí téměř polovina z nich hlady. Pokud se situace nezlepší, bude hladových rychle přibývat. V nejbližších letech by se tak počet Zambijců, kteří nemají adekvátní přístup k potravinám, mohl vyrovnat počtu obyvatel České republiky.

zambie-infografika-red

Jak se mohou obyvatelé Zambie naučit žít ve světě plném změn?

Na zvyklosti a zavedené systémy zambijských pastevců a farmářů již není dále možné spoléhat tak jako dříve. Pro zvládnutí situace a zamezení prohlubování humanitární krize v zemi je potřeba připravit místní komunity na příchod klimatických změn a sestavit systém, který Zambijcům umožní reagovat rychle na náhlé změny počasí.

Humanitární organizace CARE proto společně s obyvateli jižní Zambie a zástupci místní vlády tvoří plány pro připravenost komunit na klimatické změny a efektivní vypořádání se s následky.

V rámci projektů “Připravenost na přírodní katastrofy v jižní Zambii” a “Stabilizace a rozvoj obživy v reakci na klimatické změny v jižní Zambii”, které byly finančně podpořeny Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, Českou rozvojovou agenturou a dárci CARE Česká republika, organizace nyní pracuje na zavedení systému včasného varování, který místním obyvatelům umožní připravit se na příchod náhlé změny počasí a ochránit tak svou úrodu i stáda.

Cílem projektů je vybudování dlouhodobého a fungujícího systému, který v budoucnu umožní zambijským farmářům a pastevcům stát se nezávislými na externí pomoc a zajistit živobytí pro sebe i celé rodiny.

Podpořte statečné lidi na cestě k soběstačnosti a přidejte se k těm, kterým se již podařilo změnit dnešní svět k lepšímu.

CHCI POMOCI

“DMS CARE 190” na číslo 87 777