Skip to main content

Doba trvání:

1. 3. – 31. 12. 2019

SITUACE V REGIONU

Poslední šetření Evropské komise Eurobarometr z roku 2015 prokázalo přetrvávání protiromských předsudků v Evropě. V Bosně a Hercegovině, Srbsku a Černé Hoře situace bohužel není lepší než v členských státech EU. Výzkum z roku 2018 uskutečněný Světovou bankou a Rozvojovým programem OSN ukázal, že se v těchto zemích se nadále zvětšuje propast mezi romským a neromským obyvatelstvem v oblastech zdravotní péče, zaměstnanosti a bydlení. Například v Černé Hoře je až 93% nezaměstnanost mladých žen mezi 18 a 24 lety.

Ženy jsou v tradičně patriarchální romské společnosti vystavovány dvojnásobné diskriminaci, přičemž v Srbsku až 49 % z nich vstupuje do manželství před 18. rokem života. Tyto okolnosti způsobují nerovnost mezi muži a ženami, chudobu a násilí. Ženy ztrácejí možnost ovlivnit svou životní situaci v důsledku podřízeného postavení. Romové jsou největší menšinou v Evropě a stále čelí sociálnímu vyloučení, diskriminaci, segregaci a marginalizaci.

 

O PROJEKTU

CARE Česká republika nestojí nečinně opodál. Ve spolupráci partnerskými organizacemi na Balkáně a Rakousku cílí na podporu a ochranu lidských práv a rovnosti pohlaví mezi romskými ženami a dívkami. Náš projekt umožní romským ženám a děvčatům uplatňovat práva, učit se a žít zdravě, prosazovat důstojný život bez násilí, zmírňovat nerovnosti a diskriminaci, za přispění partnerů, rodin a komunity.

K tomu dopomohou 4 očekávané výstupy:

  • Posílíme schopnosti romských organizací občanské společnosti, mládeže a klíčových komunitních aktérů prosazovat a podporovat rovnoprávný, zdravý a nenásilný životní styl.
  • Zlepšíme přístup žen a dívek ke vzdělávání zejména v otázkách reprodukčního zdraví apod.
  • Zvýšíme vliv tří tří vnitrostátních sítí romských žen na regionální spolupráci a integraci Romů v roce 2020.
  • Propojíme lokální iniciativy s globálními sociálními hnutími prosazujícími rovnost pohlaví a (menšinová) práva žen.