Skip to main content

Doba trvání: 1. 4. 2018 – 31. 12. 2020

SITUACE V REGIONU

Projekt bude realizován v Bosně a Hercegovině a přispěje k posílení slabé sociální péče a sociální ochrany, jakož i přístupu k právům a sociálnímu začlenění nejvíce zranitelných skupin místního obyvatelstva. Špatná ekonomická situace a vysoká nezaměstnanost v zemi způsobují zvětšující se nestabilitu systému sociálního zabezpečení. To značně ovlivňuje sociálně-ekonomickou situaci občanů, zejména těch nejzranitelnějších skupin. Státní a nestátní poskytovatelé služeb mají nedostatečné kapacity a nedostatečné financování.

 

CÍLE PROJEKTU

Cílem projektu je chránit nejzranitelnější skupiny obyvatelstva, ale také šířit osvětu o problematice sociální ochrany mezi běžné obyvatele. Cílem projektu je proto profesionalizovat a posílit mandát a úlohu činitelů občanské společnosti v Bosně a Hercegovině budováním jejich kapacit pro poskytování služeb těm nejzranitelnějším skupinám obyvatelstva. Důležitou roli v tomto procesu hrají příležitosti aktivně se podílet na tvorbě a implementaci relevantních politik a budování spolupráce se zástupci státní správy na místní, regionální i na národní úrovni.

Tento projekt navazuje na tříletý projekt podpořený z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

O práci neziskových organizacích na Balkáně spolupracujících s CARE jsme psali také v těchto článcích: