Skip to main content

Praha, 11. listopadu 2022:

Česká oficiální rozvojová pomoc musí klást větší důraz na odolnost vůči změně klimatu a výrazněji posílit ekonomické i sociální příležitosti pro ženy a dívky i jejich rovnost ve společnosti, uvedla dnes CARE na okraj mezinárodní konference pořádané Fórem pro rozvojovou spolupráci (FoRS) konající se pod záštitou českého předsednictví EU v Praze.

(c) Ollivier Girard / CARE Niger

"Svět se potýká s několika krizemi najednou, které disproporčně dopadají na ženy a dívky. Zatímco pozornost je právem věnována konfliktu na Ukrajině a osudu tamních lidí, nelze zapomínat na zranitelné lidi v Africe, na Blízkém východě i jinde ve světě. Humanitární krize a potřeby alarmujícím způsobem narůstají, Africký roh a další regiony čelí hladomoru. Narušené obchodní řetězce, výpadky v dodávkách obilí prohlubují velkou potravinovou nejistotu zranitelných lidí, kterou dlouhodobě zhoršují klimatické šoky. Apelujeme na českou vládu i společnost, aby přes všechny vážné problémy, které dnes řeší, nezapomínala na svůj solidární závazek, že 0,7 % hrubého domácího produktu země půjde na oficiální rozvojovou pomoc. Česká rozvojová pomoc by měla prioritizovat programy, které rozvíjí odolnost vůči změnám klimatu a výrazněji posílit ekonomické a sociální příležitosti pro zranitelné ženy a dívky i jejích rovnost ve společnosti.”

Katarína Klamkováředitelka CARE Česká republika

CARE, přední světová humanitární a rozvojová organizace, jejíž součástí je i CARE Česká republika, představila na mezinárodní konferenci v Praze, konané pod záštitou českého předsednictví EU, jeden ze svých osvědčených programových přístupů, komunitní spořicí spolky (Village Savings and Loans Associations: VSLAs). Ty přirozeně a zdola posilují finanční, ekonomické a sociální postavení žen ve zranitelných zemích.

První tyto komunitní spolky facilitovala CARE v roce 1991 v Nigeru. Jejich koncept se úspěšně šíří, k dnešními dnu se zapojilo již 13,7 milionu lidí a koncept přebírají i další organizace. Do roku 2030 chce CARE tako zmocnit celkem 60 milionů potřebných, zejména žen a dívek. Jedná se o dobrovolné, samosprávné a samořízené skupiny zhruba 15-25 členů a členek z místní komunity, kdy 70-80% tvoří ženy a dívky. Členové a členky se pravidelně schází, diskutují místní témata a potřeby a společně systematicky spoří 9-12 měsíců předem dohodnuté částky. Následně si své investice individuálně vybírají, někdy část společně investují do aktuální potřeby místní vesnice anebo pokračují v dalším spořícím cyklu, mnohdy obojí. Tyto spolky posilují přístup k finančním prostředkům a zdrojům, které vlastní a kontrolují ženy, zvyšují sociální solidaritu a participaci mezi členy. Sdružování a účast v nich také zlepšuje důležité potravinové zabezpečení domácností a zvyšuje vzdělání nových generací. Studie CARE potvrzují, že jedna z pěti zapojených domácností, v důsledku konzumovala denně jedno jídlo navíc. V případě extrémní potravinové nejistoty studie CARE zjistila, že domácnosti členů VSLA jsou o 75 až 80 % lépe potravinově zabezpečené. V případě mírné potravinové nejistoty jsou o 40 až 50 % lépe potravinově zabezpečené. Až 80 % členek využívala svůj dodatečný příjem na podporu vzdělávání svých dětí. Na každých 6000 korun (250 dolarů) investovaných do těchto komunitních spolků připadají tři nové děti navštěvující školu. Zvyšuje se i aktivní zapojení účastníků do komunální a sociální politiky a občanského života.

"Spořící spolky VSLA jsou skvělým příkladem toho, jak síla společenství pomáhá svým členkám a členům budovat vlastní, nezávislé finanční zdroje a současně zvyšuje solidaritu a odolnost zranitelných jednotlivců i celých komunit. Jejich prostřednictvím dokáže rozvojová pomoc zvýšit zapojení a zmocnění žen a místních komunit, nasloucháním jejich hlasu lépe pochopit skutečné potřeby, a tak efektivněji řešit ekonomické, genderové a sociální překážky a dopad rozvojových projektů.”

Kalkidan Lakew Yihunkoordinátorka programu CARE

(c) Ollivier Girard / CARE Niger

Organizace CARE byla založena v roce 1945. Její legendární balíky pomoci CARE Packages ® pomáhaly i rodinám v poválečnému Československu. Dnes je přední mezinárodní humanitární a rozvojovou organizací posilující důstojnost všech lidí a bojující proti globální chudobě. CARE klade zvláštní důraz na práci po boku žen a dívek. Ženy a dívky vybavené vhodnými zdroji mají sílu vymanit z chudoby celé rodiny, nové generace a komunity. V roce 2021 CARE pracovala ve více než 100 zemích a zasáhla více než 100 milionů potřebných lidí. Chcete-li se dozvědět více, navštivte stránky www.care-international.org.

Kontakty: 

Katarína Klamková, ředitelka CARE Česká republika, 608 820 637, katarina.klamkova@care.cz