Skip to main content

Západoafrické Mali v současně době prochází těžkou humanitární krizí, která komplikuje už tak omezený přístup ke zdravotní péči. To má své tvrdé dopady, i přes zvýšenou pozornost věnovanou péči o matku a dítě tu těhotenství a porody s sebou nesou velmi vysoká rizika

Česká kancelář globální organizace CARE, za podpory Ministerstva vnitra České republiky, konkrétně programu MEDEVAC, a svých dalších dárců, pracuje v regionu Ségou na tom, aby se situace zlepšila. A už má první výsledky.

Mateřská úmrtnost v Mali je vysoká, a je tedy třeba posílit kapacity zdravotnických zařízení. Dalším faktorem, který celou situaci zhoršuje, je mimo jiné zvyšující se počet porodů s komplikacemi a s nimi spojená úmrtí matek i dětí. Ty jsou často výsledkem rozšířené zvyklosti mrzačení ženských pohlavních orgánů (nepřesně tzv. ženské obřízky).

V Mali byla většina žen, které touto procedurou prošly, obřezána před dosažením věku patnácti let. Hlavním důvodem těchto praktik jsou hluboko zakořeněné zvyky. Proto také většinu těchto zákroků provádějí tradiční léčitelé, nikoli profesionální zdravotnický personál. Osvěta v této věci musí být zaměřena zejména na mládež.

Pomocí osvětových aktivit o problematice tzv. ženské obřízky, které se pro zvýšení atraktivity konají spolu s fotbalovými zápasy v místních komunitách, osloví projekt více než tisícovku dívek a chlapců ve věku 10-15 let. První zápasy se rozjely v létě letošního roku, další pokračují teď během října a listopadu.

Kadidia Haïdara, místní spolupracovnice projektu, to komentuje: „Při fotbalových zápasech se dospívající kluci i holky dovídají o tom, že by bylo přínosné změnit chování a praxi v oblasti mrzačení ženských pohlavních orgánů.“ Další školení pak cílí na místní vlivné postavy z řad představitelů tradičních náboženství a struktur.

Vedle toho projekt vybavuje deset zdravotnických středisek přístroji a spotřebním materiálem, a také proškolí minimálně deset zdravotníků v oblasti urgentní porodnické a novorozenecké péče. „Díky tomuto projektu máme teď jen u nás tři kvalifikované pracovníky urgentní porodnické a novorozenecké péče a vysoce kvalitní materiály pro tuto péči. Máme tu nový ultrazvukový přístroj. A hlavně, máme jasnou představu o zdravotnické péči o matku a dítě,“ říká Souleymane Traore, technický ředitel zdravotnického střediska v Sébougou.

Projekt má takto prakticky zlepšit péči až pro čtyři tisíce žen v regionu. Běží do konce listopadu, CARE se ovšem této problematice hodlá věnovat i nadále.

Projekt vznikl za finanční podpory MEDEVAC.