Skip to main content

Gruzie: Odezva na pandemii COVID-19 v Gruzii a posílení prevence přenosu viru prostřednictvím zvyšování kapacit lékařského a zdravotnického personálu

Doba trvání: 1. 6. 2020 – 31. 12. 2020

 

AKTUÁLNÍ SITUACE V ZEMI

Globální pandemie COVID-19 ovlivnila životy lidí po celém světě. Ne všichni však mají k dispozici adekvátní prostředky v boji proti šíření viru ve svých komunitách. Zdravotnictví v Gruzii bylo, zejména ve venkovních a odlehlých oblastech, již před příchodem pandemie v alarmujícím stavu. I přes veškeré snahy ze strany vlády a dalších autorit se nepodařilo uvést zdravotnická zařízení do takového stavu, aby bylo možné poskytnout obyvatelům Gruzie adekvátní péči v době pandemie. Současná situace pak odhalila a následně prohloubila nedostatky gruzínského zdravotnického systému. V zařízeních je kritický nedostatek ochranných pomůcek i hygienického materiálu. Chybí programy na vzdělávání v oblasti dodržování preventivních opatření a rizikové komunikace v době pandemie.

 

JAK POMÁHÁME:

Za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky pomáháme vytvořit a posílit kapacity primárních a sekundárních zdravotnických zařízení a lékařského a zdravotnického personálu ve venkovních regionech Adjara a Guria v Gruzii. Cílem našeho projektu je rozšířit znalosti a dovednosti místních lékařů a zdravotnických pracovníků v oblasti ochrany osob a dodržování preventivních opatření proti šíření COVID-19, zlepšit bezpečnost prostředí zdravotnických zařízení, posílit kapacity a zvýšit povědomí v oblasti prevence šíření nemoci u obyvatel daných regionů.

 

PŘÍKLADY KONKRÉTNÍ POMOCI V ČÍSLECH: 

Mimo jiné zajistíme:

  • Vzdělávací programy pro 1485 lékařů a sester
  • Vybavení a ochranné pomůcky pro 14 nemocnic a 182 primárních zdravotnických center
  • Osvětu ve věci prevence šíření COVID-19 pro minimálně 30 000 osob nacházejících se v oblastech se zvýšeným rizikem nákazy