Skip to main content

Doba trvání: 1.4.2021 – 31.12.2021

AKTUÁLNÍ SITUACE V ZEMI

Etiopie momentálně čelí vážným důsledkům, které s sebou nese klimatická krize. Jedná se zejména o nenadálé výkyvy počasí, stále častější přírodní katastrofy a intenzivnější průběh střídajících se období – prudší deště a delší sucha.

Pro většinu Etiopanů žijících v oblasti Borana Zone je hlavním zdrojem obživy pastevectví. Změna klimatu však způsobila, že se pastevci již nemohou spoléhat na tradiční předpovědi počasí a jsou tak bezbranní vůči náhlým výkyvům počasí. Konkrétně Borana Zone byla v posledních letech stižená dlouhotrvajícími ničivými suchy. Její obyvatelé nyní trpí vážným nedostatkem potravin a jsou velmi zranitelní v případě další katastrofy.

JAK POMÁHÁME

  • Aktuální projekt v Etiopii přímo navazuje na předchozí tříletý projekt CARE v regionu Borana Zone.
  • Za podpory Ministerstva zahraničních věcí a dárců CARE Česká republika pomáháme propojit místní komunity s orgány státní správy za účelem většího sdílení informací a zkušeností.
  • Rovněž pracujeme na propojení rozvojové činnosti v Borana Zone se sousedními regiony. Pozitivní výsledky z tohoto projektu tak mají šanci zabránit negativním dopadům klimatické krize v celém regionu východní Afriky.

KONKRÉTNÍ POMOC V ČÍSLECH

  • proškolení 30 expertů na prevenci negativních dopadů přírodních katastrof
  • workshop pro plánování modelových situací pro 300 lidí z řad místních komunit a  zástupců vlády
  • podpora 24 lokáních skupin v tématu prevence následků přírodních katastrof a začlenění tématiky do vládních procesů
  • regionální poradenství a školení v oblasti předpovědí počasí a možných rizik
  • vysílání meteorologických informací skrze lokální a vládní rozhlasové stanice
  • obnova 60 hektarů půdy osazením odolných dřevin a travin