Skip to main content

Doba trvání: 1.4.2021 – 31.12.2021

AKTUÁLNÍ SITUACE V ZEMI

V důsledky válečného konfliktu v minulých letech se mnoho obyvatel Iráku ocitlo v nouzi. Přibližně 4,1 milionu lidí (včetně 1,3 milionu takzvaně “vnitřně přesídlených osob”) aktuálně potřebuje humanitární pomoc. Situace se zhoršila v důsledku pandemie Covid-19 a jejích ekonomických dopadů. 2,4 milionu obyvatel země je v akutním ohrožení, situace dopadá nejhůře na nejchudší skupiny obyvatel.

Mosul

Lidé, kteří se vrátili po skončení války do Mosulu, našli zničenou infrastrukturu města a své domovy v troskách. Navrátilců dodnes nemají k dispozici prostředky pro zajištění základních potřeb pro důstojný život, mnoho z nich přežívá v naprosto nevyhovujících podmínkách (budovy v troskách, stany). Špatná kvalita vodovodní sítě a nemožnost dodržovat základní hygienu může vést k šíření průjmových onemocnění a Covid-19.

 

JAK POMÁHÁME

  • Za podpory Ministerstva zahraničních věcí a dárců CARE Česká republika obnovujeme úpravnu vody a vodovodní síť v poničených částech Mosulu. Cílem je pomoci navráceným obyvatelům, poskytnout jim přístup k nezávadné vodě a kanalizaci a umožnit jim denní osobní hygienu.
  • Školíme zaměstnance Ředitelství pro vodní hospodářství, jak správně udržovat vodovodní síť a kvalitu vody
  •  Zajišťujeme osvětu o nutnosti hygieny v souvislosti s šířením Covid-19, distribuujeme balíčky pro prevenci Covid-19 v nejzranitelnějších komunitách

 

KONKRÉTNÍ POMOC V ČÍSLECH

  • Čistou vodu v dostatečném množství a kvalitě poskytneme 97 000 lidem

  • Proškolíme 10 zaměstannců Ředitelství pro vodní hospodářství

  • Pomoc s osvětou o Covid-19 a hygienické balíčky poskytneme 7 000 zranitelných osob