Skip to main content

Doba trvání: 1.4.2021 – 31.12.2021

AKTUÁLNÍ SITUACE V ZEMI

Mali se momentálně nachází uprostřed vážné humanitární krize. Několik let trvající ozbrojené konflikty, extrémní sucha a povodně způsobené klimatickými změnami společně s aktuální pandemií covid-19 způsobili, že 90 % obyvatel nyní žije pod hranicí chudoby, nemají žádné rezervy a v případě náhlé katastrofy jsou velmi zranitelní. 1,3 milionů Malijců se nyní pohybuje na hranici vyhladovění (2020).

Humanitární krize v Mali patřila v roce 2020 mezi deset nejvíce přehlížených.

JAK POMÁHÁME

  • Projekt v Mali přímo reaguje na situaci v regionu Ségou, který byl v roce 2020 zasažený rozsáhlými povodněmi a tisíce lidí připravil o živobytí, zásoby jídla a střechu nad hlavou. V regionu navíc žije početná komunita vnitřně přesídlených uprchlíků, kteří do Ségou utekli před ozbrojenými konflikty na severu země a patří mezi zvlášť ohroženou skupinu obyvatel. Napříč regionem jsou však nejvíce ohrožené ženy (matky samoživitelky) a dívky.
  • Za podpory Ministerstva zahraničních věcí a dárců CARE Česká republika pomáháme nejvíce ohroženým rodinám vnitřně přesídlených uprchlíků a hostitelských komunit překlenout kritické období hladu mezi úrodami.
  • Rovněž podporujeme místní ženské spořící kooperativy (VSLA) a farmáře, aby co nejrychleji obnovili zemědělské aktivity a opět se dokázali postavit na vlastní nohy, ideálně odolnější než před krizí.

KONKRÉTNÍ POMOC V ČÍSLECH

  • potravinové vouchery pro 200 nejvíce ohrožených rodin (1160 lidí) z hostitelských a vnitřně přesídlených komunit.
  • finanční pomoc  a podpora pro 100 ženských skupin (2500 žen) v rozvoji nových podnikatelských aktivit.
  • distribuce semen, hnojiv, nářadí, drobných přežvýkavců (ovce/kozy) místním zemědělcům (2876 lidí).
  • školení v oblasti udržitelného zemědělství místním ženským skupinám (2500 žen).
  • proškolení 300 domácností v oblasti stravování, hygieny a covid-19