Skip to main content

Doba trvání: 1.3. – 31.8.2021

AKTUÁLNÍ SITUACE V ZEMI

Irák v současné době prochází těžkou ekonomickou krizí. Tu zesilují dopady pandemie Covid-19 a pokles cen ropy, na jejímž vývozu je ekonomika země závislá. Ve snaze o navrácení vnitřně vysídlených osob do jejich původních bydlišť na severu země uzavřela vláda 16 uprchlických táborů. Až 100 tisíc lidí se navrací na území, donedávna ovládaných Islámským státem. Základní infrastruktura je v těchto místech neexistující nebo velmi poničená. Nejvíce uprchlíků se navrací do oblasti Mosul a Al- Qayyarah. Z osmi nemocnic původně fungujících v Mosulu jich během konfliktu bylo zničeno pět, zbylé utrpěly škody.

Cílem projektu je zlepšit přístup nastávajících matek a novorozených dětí k lékařské péči. První součástí projektu je zajištění základního technického vybavení pro 2 nemocnice, všeobecnou nemocnici v Al-Qayyarah a všeobecnou nemocnici Al-Batool, druhou je proškolení lékařského personálu.

 

POŘÍDÍME NAPŘÍKLAD

  • 1 ventilátor pro novorozence

  • 2 CPAP přístroje pro novorozence

  • 2 kardiotokografy

  • 6 sonografů pro prenatální vyšetření

  • autokláv na dezinfekci

  • prostředky nutné k lokálnímu umrtvení a anestezi rodiček, osobní ochranné prostředky
  • proškolíme 100 místních zdravotnic a zdravotníků